Skip to main content

Lễ ký kết MOU giữa ONENESS, Studio META-K với Synapse Studio VN vừa qua đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu sự hợp tác tích cực giữa các bên trong lĩnh vực sử dụng và đầu tư con người ảo. Quá trình ký kết Thỏa thuận Hợp tác có sự tham gia của đại diện lãnh đạo 3 công ty.  

ONENESS là công ty sản xuất con người ảo tại Hàn Quốc, dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và phương pháp sản xuất mô hình 3D. Công ty đặt mục tiêu tạo ra sản phẩm đảm bảo tính cạnh tranh cao, đáp ứng mọi môi trường sản xuất video.

Studio Meta-K là một công ty sáng tạo tại Hàn Quốc, chú trọng vào các bộ phim truyền hình, phim ảnh có sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến để phân phối ra toàn cầu. Bên cạnh đó, Meta-K cũng đặt mục tiêu tạo ra con người ảo, một nền tảng để quản lý người ảo và trở thành cửa hàng toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu sản xuất.